📝 กรุณากรอก *เลขที่คำสั่งซื้อ

*ข้อมูลการโอนเงิน และ*อีเมลล์ ให้ถูกต้อง

🔹ทางร้านจะทำการยืนยันการแจ้งโอนเงินกลับทางอีเมลล์นะคะ🔹

( ถ้าลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ โปรดตรวจสอบในอีเมล์ขยะ )
 

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงินผ่านช่องทางเว็ปไซต์

 

📞 ส่งข้อความ ✨