📝 กรุณากรอก *เลขที่คำสั่งซื้อ

*ข้อมูลการโอนเงิน และ*อีเมลล์ ให้ถูกต้อง

ทางร้านจะทำการยืนยันการแจ้งโอนเงินกลับทางอีเมลล์นะคะ

⚠ ( ถ้าลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ โปรดตรวจสอบในอีเมล์ขยะ )

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน    วันที่โอน

    แนบสลิปการชำระเงิน

    📲 ติดต่อสอบถาม